Search
Close this search box.

איך הטיפול מתבצע במרפאה


איך הטיפול מתבצע?

טיפול ברפואה סינית הינו תהליך ריפוי , משמע ישנה סדרה של מפגשים בדומה לכל תהליך טיפולי אחר. חשוב להבין שמדובר בתהליך טיפולי שמשתנה לפי מספר גורמים המצויינים בהמשך. לעיתים ישנם מקרים שמטופלים מדווחים לאחר החדרת מחטי הדיקור או בסוף הטיפול על תחושת הקלה מיידית במכאובם. מקרים אלה לעיתים מטעים את המטופל וגורמים לו לזנוח את תהליך הריפוי עקב ההקלה בתחושות. בכדי להגיע למירב השיפור בתלונת המטופל ופיתרון של התלונה באופן מירבי וממושך, חשיבות תהליך הריפוי הינה משמעותית. סדרה של מפגשים משתנה בהתאם לכמה גורמים:

  1. חומרת המחלה
  2. גיל המטופל
  3. קונסטיטוציה של המטופל – מצב חוזק גופו הכללי של המטופל
  4. משך זמן המחלה- האם המחלה אקוטית או כרונית

בממוצע סדרה של טיפולים נעה בין 6-12 טיפולים

תדירות

הטיפולים במרפאה מתבצעים לרוב בין פעם אחת למספר פעמים בשבוע, שוב בהתחשב בגורמים הנ”ל. על פי נסיוני במקרים רבים טיפולים המתבצעים בתדירות של פעמים בשבוע מעצימים את אפקט הריפוי ומקצרים את זמן ההחלמה. לכן ברוב המקרים עדיף לעשות סדרה של שמונה טיפולים בארבעה שבועות מאשר שמונה טיפולים בשמונה שבועות. חשוב לציין שסדרת טיפולים תיקבע בהתאם להמלצתי המקצועית תוך כדי התחשבות ברצונות המטופל.

הטיפול עצמו

המפגש הראשון בסדרת הטיפולים הינו ארוך מהרגיל והוא כולל תישאול רפואי מפורט. משך זמן הטיפול בממוצע הינו 40-60 דקות. ישנם מקרים שמשך הטיפול יהיה ארוך יותר (טיפול ראשון, או מקרים חריגים) ישנם מקרים שהטיפול יהיה קצר יותר (לדוגמא ילדים, בעיה אקוטית). הטיפול נעשה בביגוד מלא למעט מקרים אשר מחייבים הורדת פריט לבוש מסוים. כל הטיפולים נעשים תוך כדי שמירה מירבית של צנעת וכבוד הפרט.

כלים בשימוש

הטיפולים במרפאה נעשים באמצעות דיקור סיני ונטילה של צמחי מרפא . בנוסף במידת הצורך ינתנו המלצות תזונה. שימוש בצמחי מרפא נעשה באופן חיצוני למרפאה- כתיבת מרשם הצמחים מתבצעת על ידי, התשלום ותיאום המשלוח או אסיפתו המטופל מבצע אל מול בית המרקחת (בעזרתי כמובן) .
בנוסף יהיה שימוש במידת הצורך באמצעים הבאים- מוקסה, כוסות רוח, אלקטרו אקופונקטורה, מנורת חימום.

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Contact Me