Search
Close this search box.

דורבן בעקב


די לכאבים בעקב! דיקור סיני יעיל לטיפול בבעיה הנפוצה של דורבן בעקב, הוא מסייע רבות בהחלמת הרקמה המודלקת שבאזור עצם העקב ובהפחתת הדלקת והכאב. בחלק מן המקרים אף ניתן לראות שיפור מידי כבר בזמן הטיפול!

 רקע כללי:

דורבן בעקב הנו הכינוי בשפה היומיומית להתגרמות (שינוי במבנה של העצם) בעצם העקב- הקלקנאוס, הגורמת לדלקת ברקמה שמסביב לעצם וברקמות סמוכות. בשפה הרפואית נקראת תופעה זו Planter Fasciitis. השם נובע מן הבליטה הזיזית המופיעה לעתים בצילומי רנטגן של העקב.  תופעה זו שכיחה למדי , היא קיימת בקרב 10% מהאוכלוסייה בטווח הגילאים השונים.

דורבן בעקב – גורמים:

  • עודף משקל
  • עומס יתר על הרגל- עמידה ממושכת על הרגל הגורמת לעומס ולחיכוך יתר באזור כף הרגל
  • מנח לא נכון של כף הרגל בזמן הליכה
  • נעליים לא מתאימות
  • פגיעה בגיד האכילס או חבלה בכף הרגל
  • גיל העמידה- אנשים מעל גיל 45. בגיל זה מתרחשים תהליכי שחיקה של הגוף, ועובי שכבות השומן  בגוף בכלל ובעקב בפרט יורד
דורבן בעקב- סימנים:

אי-נוחות או כאב באזור עצם העקב המוחמר בזמן מאמץ- הליכה, עמידה ומוטב במנוחה. בנוסף תהיה רגישות בלחיצה על נקודות בעקב.

דורבן בעקב – טיפול קונוונציונלי:

טיפול שמרני הכולל התאמת מדרסים ונעליים מתאימות, מנוחה, מתן משככי כאבים ובמקרים קשים יותר זריקות סטרואידים. במקרים חמורים ניתן להגיע לניתוח.

מה אפשר לעשות בעזרת רפואה סינית?

דיקור סיני יעיל מאוד לטיפול בתופעה של דורבן בעקב וברוב המקרים הריפוי מהיר ואיכותי!

לרפואה הסינית יש מענה טוב ויעיל לבעיה של דורבן בעקב. על פי התפיסה הסינית, לכל רקמה בגוף ישנו שיוך לאיבר מסוים. רקמת העצם משויכת לאיבר הכליות, אשר קשור לצ’י הקדום והבסיסי ביותר של הגוף, המועבר לנו בתורשה. עם השנים ישנה הידלדלות במאזן הצ’י (אנרגיה) בגוף- אם כתוצאה מאורח חיים לא תקין או כתוצאה מתהליך טבעי של הידלדלות החומר. גישה זו מסבירה את השכיחות הגבוהה של דורבן בעקב בגיל העמידה.

הטיפול ברפואה סינית לבעיה של דורבן בעקב מתבצע על ידי דיקור סיני, בניגוד לטיפול המקובל ברפואה המערבית, במרבית המקרים הדיקור איננו נעשה באזור הכאב, אלא באזור מרוחק, דיסטלי, מאזור הכאב. יעילות הדיקור לבעיה של דורבן בעקב הנה גבוהה, בחלק מן המקרים אף ניתן לראות שיפור מידי כבר בזמן הטיפול! לאחר מספר טיפולים ניתן לראות הטבה נוספת בזמן הופעת הכאב ובעוצמת הכאב עד להפחתת הטיפולים ולהפסקתם. במקרים של דורבן בעקב מומלץ לעתים לבצע מספר טיפולים בסמיכות גבוהה בכדי להגביר את אפקט הריפוי .

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
דורבן דיקור סיני

Contact Me